Blog

Slim op weg: Autofiscaliteit 2024 – Alles wat je moet weten over de nieuwe regels

IMG_4989

De mobiliteit van vandaag is onlosmakelijk verbonden met duurzaamheid, en dit komt duidelijk tot uiting in de nieuwe regelgeving omtrent autofiscaliteit. In dit blogartikel duiken we in de kernpunten van de autofiscaliteit 2024, dat ondernemers helpt navigeren door het complexe fiscale landschap voor bedrijfswagens.

Inleiding: De Duurzame Toekomst van Mobiliteit

Mobiliteit en duurzaamheid zijn tegenwoordig onafscheidelijk. De recente wijzigingen in autofiscaliteit richten zich steeds meer op milieuoverwegingen: hoe vervuilender de auto, hoe zwaarder de belasting. Tegelijkertijd worden milieuvriendelijke keuzes fiscaal beloond. Sinds 2023 zijn de fiscale voordelen voor emissievrije wagens toegenomen, terwijl de aftrekbaarheid voor vervuilende auto’s geleidelijk wordt afgebouwd. Vanaf 2026 zullen alleen emissievrije voertuigen nog fiscaal aftrekbaar zijn.

1. Basisprincipes: Welke Wagens en Kosten?

Vennootschappen en zelfstandigen kunnen autokosten aftrekken als beroepskosten. Echter, niet alle autokosten zijn volledig aftrekbaar. Personenwagens, hybrides en lichte vrachtwagens die als personenwagens worden gezien, hebben een beperkte aftrekbaarheid. Volledig aftrekbare voertuigen zijn onder andere taxi’s, limousines, lesauto’s, motorfietsen, en vrachtwagens.

2. Aftrekpercentage van Autokosten in 2024

Sinds 2020 wordt het aftrekpercentage van autokosten berekend met de zogenaamde gramformule, waarbij de CO2-uitstoot een cruciale rol speelt. Dit percentage varieert tussen 50% en 100%, afhankelijk van de uitstoot. Emissievrije voertuigen blijven 100% aftrekbaar, terwijl voor plug-in hybrides aangeschaft vanaf 2023 de brandstofkosten maximaal 50% aftrekbaar zijn.

3. Toekomstig Aftrekpercentage

De fiscale aftrekbaarheid voor niet-emissievrije wagens zal vanaf 2025 geleidelijk afnemen. Voor auto’s aangeschaft vanaf 2026 geldt zelfs geen enkele fiscale aftrek meer, tenzij ze emissievrij zijn. Voor emissievrije wagens aangeschaft vanaf 2027 wordt de aftrekbaarheid stapsgewijs verminderd.

4. Stimulering van Groene Mobiliteit

De wet op fiscale vergroening van de mobiliteit introduceert extra stimulansen voor de aankoop van emissievrije voertuigen en bijhorende infrastructuur, zoals laadstations. Particulieren kunnen profiteren van belastingverminderingen bij de installatie van laadstations thuis. Ondernemingen genieten van een verhoogde kostenaftrek voor publiek toegankelijke laadstations en een verhoogde investeringsaftrek voor de aanschaf van nieuwe emissievrije vrachtwagens.

5. Fake Hybrides

Plug-in hybrides die niet voldoende elektrisch vermogen hebben, worden fiscaal als ‘valse’ hybrides gezien en ondergaan dezelfde belasting als reguliere brandstofauto’s. De CO2-uitstoot van deze voertuigen wordt vermenigvuldigd om het juiste aftrekpercentage te berekenen.

6. Voordeel van Alle Aard (VAA) voor Bedrijfswagens

Wanneer een vennootschap een bedrijfswagen met tankkaart ter beschikking stelt voor persoonlijk gebruik, moet hiervoor een voordeel van alle aard worden aangerekend. Dit VAA wordt berekend op basis van de CO2-uitstoot en de cataloguswaarde van het voertuig.

7. Elektriciteitskosten en Laadpalen

Kosten voor elektriciteit en laadpalen kunnen volledig aftrekbaar zijn, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Als de elektriciteit privé wordt verbruikt, kan de werkgever deze kosten terugbetalen zonder dat dit een extra voordeel van alle aard oplevert.

8. Btw-aftrek bij Personenwagens

Voor personenwagens geldt een dubbele beperking voor btw-aftrek, afhankelijk van het beroepsgebruik en de algemene 50%-regel. Er zijn drie methodes om het beroepsgebruik vast te stellen: rittenadministratie, semi-forfaitaire formule en een algemeen forfait.

9. Zelfstandigen met een Eenmanszaak

Zelfstandigen kunnen autokosten aftrekken op basis van het beroepsgebruik, bepaald door het aantal beroepskilometers ten opzichte van de totale gereden kilometers. Vanaf 2026 geldt de aftrekbaarheid enkel voor emissievrije wagens of onder specifieke overgangsregelingen.

10. Duurzame Alternatieven voor Bedrijfswagens

Het mobiliteitsbudget biedt een alternatief voor bedrijfswagens en kan gebruikt worden voor elektrische of milieuvriendelijke wagens, alternatieve vervoermiddelen, of zelfs huisvestingskosten dichtbij de werkplek. Ook de bedrijfsfiets wint aan populariteit, met fiscale voordelen zoals een belastingvrije kilometervergoeding.

Conclusie

De wijzigingen in autofiscaliteit in 2024 brengen een aanzienlijke verschuiving richting duurzamere mobiliteit. Het is essentieel voor ondernemers om op de hoogte te blijven van deze veranderingen om optimaal gebruik te maken van de fiscale voordelen en bij te dragen aan een duurzame toekomst.

Heb je nog vragen of behoefte aan specifiek advies? Team Lievyns staat klaar om je te helpen bij jouw fiscale optimalisatie.

Deel dit blogbericht

LinkedIn
Facebook
X

Meer blog berichten

1. Nieuwe Investeringsaftrek Vooraf nog even meegeven dat voor investeringen vanaf 01.01.2024 het tarief van de investeringsaftrek op 8% blijft staan. De percentages voor de

Het welzijn van ons team staat oprecht centraal in team Lievyns. We begrijpen dat een goede balans tussen werk en privé essentieel is voor het

We begrijpen dat technologie een sleutelrol speelt niet alleen in de dienstverlening naar onze klanten, maar ook in het versterken van de samenwerking binnen ons

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze diensten?

Neem vandaag contact met ons op. Ons team staat klaar om u te helpen.

Bij Ann Lievyns Accountancy staat uw toekomst centraal.

+ 250 tevreden klanten

%
9
Ann Lievyns Accountancy