Blog

Belangrijkste aandachtspunten voor de Belgische ondernemers

2023-09-26Lievyns-MissBlush(c)SilvieBonne-90

1. Nieuwe Investeringsaftrek

Vooraf nog even meegeven dat voor investeringen vanaf 01.01.2024 het tarief van de investeringsaftrek op 8% blijft staan. De percentages voor de eenmalige investeringsaftrek voor ‘speciale investeringen’ liggen nog steeds hoger dan de 8%. Voor meer informatie hieromtrent neem contact op met je dossierbeheerder.

Vanaf 1 januari 2025 wordt de investeringsaftrek voor ondernemingen hervormd en vereenvoudigd, met de introductie van drie duidelijke sporen in plaats van de complexe regeling met jaarlijks wisselende percentages:

  • Algemeen spoor: Dit is de basisaftrek van 10% voor eenmanszaken en KMO’s op duurzame investeringen. Voor specifieke digitale investeringen kan deze aftrek oplopen tot 20%.
  • Gericht spoor: Hier wordt een verhoogde thematische aftrek van 40% voor eenmanszaken en KMO’s en 30% voor grote ondernemingen toegepast op milieuvriendelijke investeringen, energie-efficiënte technologieën, koolstofvrij vervoer en ondersteunende digitale investeringen. Deze aftrek vereist een attest van de bevoegde overheid en is onbeperkt overdraagbaar.
  • Specifiek spoor: De technologie aftrek, die overeenkomt met de huidige aftrek voor octrooien en milieuvriendelijke investeringen in R&D, bedraagt 13,5% eenmalig of 20,5% gespreid. Ook hier is een attest nodig en de aftrek is onbeperkt overdraagbaar​​.

2. Verhoogde Kostenaftrek voor E-facturatie

Vanaf 1 januari 2026 is elektronische facturatie tussen btw-plichtigen verplicht volgens de Europese Peppol-norm. Om de overgangskosten te verzachten, is er een tijdelijke verhoogde kostenaftrek van 120% voor uitgaven gerelateerd aan factureringssoftware, abonnementskosten en adviesdiensten omtrent e-facturatie. Deze regeling is van toepassing vanaf aanslagjaar 2025 tot en met 2028 voor KMO’s​​.

3. Aangifteprocedure en Sancties

De aangifte vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2024 moet uiterlijk op 30 september 2024 worden ingediend voor boekjaren die afsluiten op 31 december 2023. Voor andere boekjaren geldt een indieningstermijn van zeven maanden na het einde van het boekjaar. Laattijdige indiening kan leiden tot administratieve sancties zoals belastingverhogingen en geldboetes​​.

4. Belang van Bewijskrachtige Boekhouding

De bewijskracht van de boekhouding blijft cruciaal voor de vaststelling van het belastbaar resultaat. Niet-bewijskrachtige boekhouding kan leiden tot verwerping van fiscale verliezen en correcties door de administratie. Een volledige en consistente boekhouding, ondersteund door bewijsstukken, is noodzakelijk om fiscale aftrek en verliezen te kunnen claimen​​.

5. Verworpen Uitgaven en Belastbare Reserves

Voor de berekening van de fiscale winst of het fiscale verlies wordt rekening gehouden met de beweging van belastbare reserves, verworpen uitgaven en uitgekeerde dividenden. Verworpen uitgaven zijn kosten die fiscaal niet aftrekbaar zijn, zoals boetes en belastingen, en moeten worden toegevoegd aan de fiscale winst. Het correct indelen en rapporteren van deze componenten is essentieel voor een accurate belastingaangifte​​​​.

Kort samengevat

De hervormingen in de Belgische vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2024 en de komende jaren introduceren belangrijke wijzigingen. Het is van cruciaal belang dat bedrijven en zelfstandigen zich bewust zijn van deze veranderingen en hun fiscale en administratieve processen dienovereenkomstig aanpassen om optimaal te kunnen profiteren van de nieuwe regelingen en om mogelijke sancties te vermijden.

Heb je vragen? Wij helpen je graag verder.

Deel dit blogbericht

LinkedIn
Facebook
X

Meer blog berichten

Het welzijn van ons team staat oprecht centraal in team Lievyns. We begrijpen dat een goede balans tussen werk en privé essentieel is voor het

We begrijpen dat technologie een sleutelrol speelt niet alleen in de dienstverlening naar onze klanten, maar ook in het versterken van de samenwerking binnen ons

Voor veel bedrijven is ESG – Environmental, Social, Governance – uitgegroeid tot een essentiële ‘license to operate’. Tegenwoordig bepalen niet alleen financiële prestaties het succes

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze diensten?

Neem vandaag contact met ons op. Ons team staat klaar om u te helpen.

Bij Ann Lievyns Accountancy staat uw toekomst centraal.

+ 250 tevreden klanten

%
9
Ann Lievyns Accountancy